Τετάρτη, 12 Οκτωβρίου 2011

Τυπικές υποχρεώσεις της κάθε ομάδας


1       Να συζητά και να ειδικεύει τα γενικότερα ερωτήματα που ερευνά. Να βρίσκει την καλύτερη διαδικασία της έρευνας, που θα αναλάβει ένας ή περισσότεροι μαθητές.
2      Να διατηρούν φάκελο με όλα τα παραστατικά της έρευνας.
3     Να συντάξουν μια έκθεση όπου θα τεκμηριώνουν την έρευνά τους κρίνοντας πηγές, μεθόδους, αποδίδοντας ερμηνείες και διατυπώνοντας συμπεράσματα.
4       Να δημιουργήσουν κάποιο τέχνημα πχ. Αφίσα, ιστολόγιο, κατασκευή ή κάτι άλλο.
5       Να παρουσιάσουν την εργασία τους στην ημερίδα των παρουσιάσεων.

Παραδείγματα υποερωτημάτων προς διερεύνηση:
1       –Μια διαδρομή στην αξιοποίηση της ενέργειας του ανέμου από τον άνθρωπο.
–Τι λέει η μυθολογία
–Τι αποδίδει σε ενέργεια
–Τι ωφελείται ο δήμος
–Ποιες οι τυπικές υποχρεώσεις από τη συμφωνία του Κιότο.
2       –Τι είναι η ενέργεια, κοινή αντίληψη και επιστημονική προσέγγιση.
--Πως λειτουργεί μια ανεμογεννήτρια
--Ποιο το πλεονέκτημα σε σχέση με παλαιότερους τρόπους εκμετάλλευσης του ανέμου
--Πόση ενέργεια παράγει, πόσα νοικοκυριά μπορεί να εξυπηρετήσει.
--Ποιο το ισοδύναμο σε καύση λιγνίτη και εκπομπές διοξειδίου

3       –ποιες οι θετικές επιπτώσεις των ανεμογεννητριών στο περιβάλον
--Ποια η αντίληψη για την αισθητική των αιολικών πάρκων
--Κάνουν ζημιά σε πουλιά, κτηνοτροφία ή αλλού;

1 σχόλιο: