Τετάρτη, 12 Οκτωβρίου 2011

ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Σχ. Έτος: 2011-2012 ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΓΕΛ ΜΟΛΑΩΝ

Ο ΤΙΤΛΟΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ:

Αιολική ενέργεια και ανεμογεννήτριες. Επιδράσεις στο περιβάλλον και στην οικονομική ζωή του τόπου.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ (ΠΕ)

ΔΙΑΤΙΘΕΜΕΝΕΣ ΩΡΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΕ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΕΤΗ (ΝΑΙ/ΟΧΙ)

ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ (ΦΟΡΕΑΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ)

Σταθάκης Γεώργιος

0401

2

ΟΧΙ

Τούντας Δημήτριος

02

1

ΟΧΙ

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

A. ΣΚΟΠΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ:

-Η διερεύνηση της έννοιας της ενέργειας και των μετατροπών αυτής. Εξειδίκευση στην αξιοποίηση της αιολικής ενέργειας διαχρονικά μέχρι την εποχή των ανεμογεννητριών.

Ερωτήματα :

-Πως αξιοποιήθηκε η δύναμη του ανέμου από τους ανθρώπους.

-Πλεονεκτήματα νέων μεθόδων

-Αρχή λειτουργίας ανεμογεννητριών.

-Αισθητικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις διαχρονικά.

Β. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (κριτήρια επιλογής θέματος, συσχέτιση με διδασκόμενα μαθήματα, αναμενόμενα μαθησιακά οφέλη κ.λ.π., ενδεικτικά μέχρι 300 λέξεις).

Το θέμα σχετίζεται με την ενέργεια και τις μετατροπές της αντικείμενο των φυσικών επιστημών και όχι μόνο. Οικονομικές , αισθητικές , περιβαλλοντικές επιπτώσεις και αναφορές στις αντιδράσεις πάντα από άγνοια ή φόβο σε κάθε νέα τεχνολογική εξέλιξη. Τοπικό ενδιαφέρον.

Γ. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΘΟΔΟΥ ΠΟΥ ΘΑ ΑΚΟΛΟΥΘΗΘΕΙ (μέχρι 200 λέξεις)

Μελέτη βιβλιογραφίας ,Ιnternet, συζήτηση σε επιμέρους ερωτήματα.

Επίσκεψη σε χώρους ανεμογεννητριών - ανεμόμυλων.

Απευθυνόμαστε σε ειδικούς.

Δ. ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (μέχρι 200 λέξεις)

Ευαισθητοποίηση στον αγώνα του ανθρώπου να δαμάσει τη φύση και να τη χρησιμοποιήσει για όφελός του. Παρακολούθηση της εξέλιξης του ανθρώπινου πνεύματος και της επιστήμης.

Περιβαλλοντική – αισθητική ευαισθητοποίηση.

Ε. ΠΟΡΟΙ – ΥΛΙΚΑ – ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

Χρησιμοποίηση Ιnternet- εργαστηρίου φυσικής.

Στ. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Σχολικά βιβλία- Ιnternet

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου