Τετάρτη, 28 Σεπτεμβρίου 2011

Ξεκινάμε μια ερευνητική εργασία στην Α' Λυκείου Μολάων, με τίτλο:

Αιολική ενέργεια, χρήση της από τον άνθρωπο. Σύγχρονη χρήση του ανέμου σε ανεμογεννήτριες. Οικονομικά -- περιβαλλοντικά αποτελέσματα.


Οι μαθητές χωρίστηκαν ήδη σε ομάδες με επιμέρους αντικείμενα:

1. Χρήση της αιολικής ενέργειας από τον άνθρωπο. Οικονομικά αποτελέσματα από τις ανεμογεννήτριες για την περιοχή, αλλά και γενικότερα.
2. Γενικά για την έννοια της ενέργειας. Ανεμογεννήτριες. Τρόπος λειτουργίας, πιθανή κατασκευή μοντέλου.
3. Ανεμογεννήτριες και περιβάλλον. Επιπτώσεις και γενικότερο όφελος. Αισθητική των αιολικών πάρκων.

Οι ομάδες είναι:Δήμα Δέσποινα
Λάμπρου Μιχαέλα
Μπούτσαλη Παρασκευή
Μπούτσαλης Ιωάννης
Ξαστερούλη Χρυσούλα

Ατσιδάκου Αλεξία
Καραγάνη Νικολέτα
Πουλάκη Χρυσάνθη
Τσιριγώτη Μάρθα
Χρήστου Παναγιώτα

Γκιοτσαλίτη Ευγενία
Δρίβας Παναγιώτης
Κεκέρης Αλέξανδρος
Λάγγη Δέσποινα
Λάγγη Κωνσταντίνα

Οι εποπτεύοντες καθηγητές είναι ο Γιώργος Σταθάκης και ο Δημήτρης Τούντας.


Θα προσπαθήσουμε να προβληματιστούμε και να βρούμε απαντήσεις σε ερωτήματα για την ενέργεια, τη χρήση της από την άποψη της φυσικής και της οικονομίας, τις επιπτώσεις και τα οφέλη από αυτό.
Ο προβληματισμός μας θα είναι ελεύθερος και η πορεία της έρευνας θα περιγραφεί και οι πηγές θα αναφερθούν.

Όλα τα ερωτήματα, ακόμα και η διατύπωση του τίτλου υπόκεινται σε αναθεώρηση. Το blog αυτό θα προσπαθήσουμε να το εντάξουμε στη δουλειά μας.