Τετάρτη, 12 Οκτωβρίου 2011

Τυπικές υποχρεώσεις μαθητών


1.       Να διεκπεραιώνουν τις επιμέρους εργασίες που αναλαμβάνουν στα πλαίσια της ομάδας.
Αυτό γίνεται είτε στο σχολείο στη διάρκεια του project, είτε με στη διάρκεια της εβδομάδος, όπου μπορούν να συνεργάζονται με άλλους της ομάδας τους. Πάντα μπορούν να ζητούν βοήθεια από τους καθηγητές και να υποβάλουν ερωτήματα ή να ενημερώνουν για την πρόοδο με σχόλια στο blog.
2.       Να διατηρούν φάκελο με τα παραστατικά και τα ευρήματα της δικής τους συμβολής, πχ ερωτηματολόγια, πηγές, σκίτσα κτλ.
3.       Να τηρούν εβδομαδιαίο ατομικό ημερολόγιο. Βλέπε παραδείγματα στο τέλος.
4.       Στο τέλος της ερευνητικής εργασίας θα συμμετάσχουν στην έκθεση της ομάδας και στην συνολική έκθεση του τμήματος. Επίσης θα πάρουν μέρος της παρουσίασης της εργασίας.

Παράδειγμα εβδομαδιαίου ημερολογίου


Ανεμογεννήτριες
Ημερομηνία:
1) Όνομα:      Γιώργος

Ονόματα των Μελών της Ομάδας
Ονοματεπώνυμο Εκπαιδευτικών:
2) Ερωτήματα προς διερεύνηση: 1) Τι ωφελείται ο δήμος από τις ανεμογεννήτριες  (1ης ομάδας)
2) Ποιο το πλεονέκτημα σε σχέση με παλαιότερους τρόπους εκμετάλλευσης του ανέμου. (2ης)
3) Κάνουν ζημιές στα πουλιά, κτηνοτροφία ή αλλού; (3ης)
3) Διαδικασία: 1) Επίσκεψη στο δήμο, στην εταιρία…  
2) Αναζήτηση σε σχολικά βιβλία, Ιντερνέτ. Δημιουργία ενός σκίτσου
3) Επιτόπιος έλεγχος, ερωτηματολόγιο ή συζήτηση με κτηνοτρόφους, πηγές στο Ιντερνέτ.
4) Τα μέχρις στιγμής αποτελέσματα προηγούμενων θεμάτων: 1) Πληροφορίες για το Κιότο εδώ: http://el.wikipedia.org/wiki
2) μια πρώτη ιδέα για το σκίτσο του σημερινού ερωτήματος. Πληροφορίες από άνθρωπο της ΔΕΗ στον υποσταθμό για την απόδοση των ανεμογεννητριών.
3) ετοιμάσαμε το ερωτηματολόγιο για τους μαθητές για την αισθητική των αιολικών πάρκων
5) Παρατηρήσεις:

1 σχόλιο:

 1. Τα ημερολόγια μπορούν να δημοσιεύονται σαν σχόλια με τη σειρά:
  1) Όνομα .....
  2) Ερωτήματα προς διερεύνηση
  ......
  3) Διαδικασία
  ......
  4) Μέχρι στιγμής αποτελέσματα
  ....
  5) Παρατηρήσεις
  .....

  Άντε παιδιά, ασχοληθείτε λίγο. Βλέπω μια αδράνεια.

  ΑπάντησηΔιαγραφή